Texray AB | Göteborg, Schweden | Februar 1, 2012 |

Företaget utvecklar ett ergonomiskt alternativ till dagens blytunga röntgenförkläden som används inom vården.

Grundarna Petra Apell och Fredrik Gellerstedt kände till behovet utifrån tidigare erfarenheter. Nach dem Start von 10MD i år har de hunnit verifiera behovet genom en marknadsundersökning och dessutom inlett ett samarbete med Högskolan i Halmstad. Att låta en ergonom intervjua vårdpersonal gör att företaget väl förstår kundbehovet. Nu pågår design och patentarbete.

– Vi välkomnar ett nära samarbete med Sahlgrenska Unversitetssjukhuset och siktar på en global marknad framöver. Eftersom vi är Göteborgsbaserade visste vi att Sahlgrenska Science Park är rätt väg för att få bra stöd och stöd i innovationssystemet, som annars kan vara något av en djungel, säger Petra Apell apropå att 10MD nu har blivit ett inkubatorföretag.

Teknikutvecklingen framöver kommer att ske i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Läs originalartikel publicerad i Sahlgrenska Science Park News här.