Texray AB | Gothenburg, Sweden | November 25, 2017 |

Utdrag från MedTechWest artikel

-10MD beviljades 180 ooo SEK från Medtech4Health för att förbereda implementation av ledningssystem för att säkerställa att vi uppfyller ställda kvalitetskrav.Det krävs en viss typ av kompetens och färdigheter för att arbeta effektivt med kvalitet och regulatoriska frågor. Vi insåg tidigt att våra styrkor snarare är utveckling och marknad, så med Medtech4Healths bidrag får vi nu en möjlighet att ta in den kunskap vi själva inte besitter. Projektet löper under perioden oktober 2017 – april 2018, så vi arbetar nu med full fart framåt!, säger en av grundarna Petra Apell. Läs mer här.